การขอพระราชทานเพลิงศพ

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอพระราชทานเพลิงศพ หีบศพ และดินฝังศพ
๑.๒ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๒. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนที่ ทายาทของกาลังพล ทบ. ที่เสียชีวิต (ทั้งกรณีปกติ และกรณีพิเศษ) ติดต่อแผนกพิธีการ ฯ เพื่อขอรับพระราชทานเพลิงศพ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนถึงขั้นตอนที่แผนกพิธีการ ฯ จัดทำหนังสือขอรับพระราชทานเพลิงศพถึงสานักพระราชวัง

ดาวน์โหลดคู่มือKMการขอพระราชทานเพลิงศพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *