คู่มือการพัฒนาทักษะเสมียนพิมพ์ดีด

ความสำคัญ

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเสมียนพิมพ์ดีดหรือเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เป็นงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือของหน่วยงานธุรการต่าง ๆ ซึ่งการบริหารงานเอกสาร สำนักงานนั้น เป็นงานที่ต้องการความถูกต้อง และรวดเร็ว เป็นงานหลักงานหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของหน่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

การจัดทำคู่มือการพัฒนาทักษะเสมียนพิมพ์ดีด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เป็นแหล่งความรู้และเอกสารอ้างอิง ส าหรับเสมียนพิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเสมียนพิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดของหน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
  3. เพื่อให้การปฏิบัติงานพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
  4. ใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานก่อนการปรับย้ายนายทหารประทวน

ดาวน์โหลด คู่มือพัฒนาเสมียนพิมพ์ดีด-ชกท.711-update

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *